Täze önümler

 • Outdoor 4 Arms fFolding Rotary Airer

  Açyk 4 ýaragly aýlawly aýlaw

  Önümiň jikme-jigi 1.Matrial: boýalan polat + ABS bölegi + PVC çyzygy.3mm pvc çyzyk bilen, ýüpi döwmek aňsat däl.täze, çydamly, ABS plastmassa bölegi.öz-özüne ýeterlik, hyýaly, kümüş, poslama garşy alýumin turbasy , gaty gurluş.2.Düzülip bilinýän beýiklik: Guradyjyny ideal iş beýikligiňize yzygiderli sazlaň.Guramak üçin aýlaw ýuwujy çyzygyň beýikligini sazlamak we ýüpüň berkligini sazlamak üçin birnäçe duralga bar. Ulanylanda bukulýan we aýlanyp bilýän dizaýn ruçkasy 4 gol, açylanda ...

 • 4 Arms Extendable Folding Outdoor Rotary Airer

  4 sany ýarag giňeldilen eplenýän daşardaky aýlawly howa

  Önümiň jikme-jigi 1.Matrial: boýalan polat + ABS bölegi + PVC çyzygy.3mm pvc çyzyk bilen, ýüpi döwmek aňsat däl.täze, çydamly, ABS plastmassa bölegi.öz-özüne ýeterlik, hyýaly, kümüş, poslama garşy alýumin turbasy , gaty gurluş.2.Düzülip bilinýän beýiklik: Guradyjyny ideal iş beýikligiňize yzygiderli sazlaň.Guramak üçin aýlaw ýuwujy çyzygyň beýikligini sazlamak we ýüpüň berkligini sazlamak üçin birnäçe duralga bar. Ulanylanda bukulýan we aýlanyp bilýän dizaýn ruçkasy 4 gol, açylanda ...

 • Green Telescopic Support Washing Line Prop 2.4m

  Greenaşyl teleskopiki goldaw ýuwujy liniýa Prop 2.4m

  Önümiň jikme-jik elementiniň belgisi Düşündiriş spesifikasiýa gaplamasy L * W * H NW / GW 20/40/40 'H ft LYB 101 2.4m egin-eşikli poroşok örtük turbasynyň daşky dia: 19mm içki dia: 16mm uzynlygy: 240cm Agramy: 605g 1PC / goýuň Reňk laboratoriýasy + plastik halta 12Pcs / Ctn 138 * 13.5 * 6cm, 8 / 8.5 30600 / LYQT 101 ROTARY COVER Suw geçirmeýän, UV garşy, 70g / m2 Satuw ölçegi: 165 * 28CM Agramy: 78.5g 1PC / goýmak + plastmassa halta 50Pcs / CTN 30 * 22 * ​​26, 4.5 / 5 LYQT 102 ROTARY C ...

 • 2.4m Green Metal Telescopic Support Washing Line Prop

  2.4m Greenaşyl metal teleskopiki goldaw ýuwujy lin ...

  Önümiň jikme-jik elementiniň belgisi Düşündiriş spesifikasiýa gaplamasy L * W * H NW / GW 20/40/40 'H ft LYB 101 2.4m egin-eşikli poroşok örtük turbasynyň daşky dia: 19mm içki dia: 16mm uzynlygy: 240cm Agramy: 605g 1PC / goýuň Reňk laboratoriýasy + plastik halta 12Pcs / Ctn 138 * 13.5 * 6cm, 8 / 8.5 30600 / LYQT 101 ROTARY COVER Suw geçirmeýän, UV garşy, 70g / m2 Satuw ölçegi: 165 * 28CM Agramy: 78.5g 1PC / goýmak + plastmassa halta 50Pcs / CTN 30 * 22 * ​​26, 4.5 / 5 LYQT 102 ROTARY C ...

 • Retractable Wall Mounted Washing Line

  Yza çekilýän diwara gurlan ýuwujy liniýa

  Önümiň jikme-jigi 1. qualityokary hilli materiallar - berk, çydamly, pos çydamly, täze, güýçli UV durnukly, howa we suwa çydamly, ABS plastmassa gorag gaby.Bir PVC örtükli poliester çyzyklar, diametri 3.0mm.Bu eşik setiriniň 2 ululygy bar: her setirde 6m ýa-da 12 m, umumy guratma meýdany 6m / 12m.6 m eşik üçin önümiň ululygy 18,5 * 16.5 * 5.5 sm;12 metrlik eşik üçin önümiň ululygy 21 * 18.5 * 5.5 sm.Egin-eşik çyzgysy üçin adaty gutymyz ak guty, berk we ygtybarly goňur b ulanýarys ...

 • Retractable Clothes Drying Rack

  Yza çekilýän eşikler guradyjy gap

  Önümiň jikme-jigi 1. Uly guradyjy giňişlik 197 197.2 x62.9 x91 sm (W x H x D) doly açylmadyk ululygy bilen, bu ýykylan guradyjy 20 m guradyjy uzynlyga ýetýär, takmynan 2 kir ýuwýan maşyn doldurmak üçin amatly;iki gury ganatda eşikleri, düşekleri ýa-da ýorganlary guradyp bilersiňiz;max.2. Gowy göterijilik ukyby the Geýim tekjesiniň ýük göterijiligi 15 kg, bu guradyjy polkanyň gurluşy berk, şonuň üçin eşikler gaty agyr ýa-da gaty agyr bolsa titremek ýa-da ýykylmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Oňa çydap biler ...

 • Collapsible Clothes Folding Hangers

  Apsygylan eşikler eplenýän asgyçlar

  Önümiň jikme-jigi birbada guradyp bolýar.2. Gowy göterijilik ukyby the Geýim tekjesiniň ýük göterijiligi 35 kg, bu guradyjy polkanyň gurluşy berk, şonuň üçin eşikler gaty agyr ýa-da gaty agyr bolsa titremek ýa-da ýykylmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Maşgalanyň eşiklerine çydap bilýär.3.Multifunksional : Başararsyňyz ...

 • Collapsible Clothes Folding Rack

  Apsykylýan eşikler eplenýän raf

  Önümiň jikme-jigi birbada guradyp bolýar.2. Gowy göterijilik ukyby the Geýim tekjesiniň ýük göterijiligi 35 kg, bu guradyjy polkanyň gurluşy berk, şonuň üçin eşikler gaty agyr ýa-da gaty agyr bolsa titremek ýa-da ýykylmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Maşgalanyň eşiklerine çydap bilýär.3.Multifunksional : Başararsyňyz ...

 • Folding Clothes Drying Rack

  Eplenýän eşikleri guratmak üçin raf

  Önümiň jikme-jigi 1. Uly guratma meýdany 168 doly açylmadyk ululygy 168 x55.5 x106 sm (W x H x D), Bu guradyjy eşikleriň üstünde 16 metr uzynlygynda guratmak üçin giňişlik bar we köp ýuwujy ýükleri guradyp bolýar bir gezek.2. Gowy göterijilik ukyby the Geýim tekjesiniň ýük göterijiligi 15 kg, bu guradyjy polkanyň gurluşy berk, şonuň üçin eşikler gaty agyr ýa-da gaty agyr bolsa titremek ýa-da ýykylmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Maşgalanyň eşiklerine çydap bilýär.3. Iki ganat dizaýny two Iki goşmak bilen ...

 • Aluminum Folding Clothes Drying Rack

  Alýumin eplenýän eşikler guradyjy gap

  Önümiň jikme-jigi 1. Uly guratma meýdany 168 doly açylmadyk ululygy 168 x55.5 x106 sm (W x H x D), Bu guradyjy eşikleriň üstünde 16 metr uzynlygynda guratmak üçin giňişlik bar we köp ýuwujy ýükleri guradyp bolýar bir gezek.2. Gowy göterijilik ukyby the Geýim tekjesiniň ýük göterijiligi 15 kg, bu guradyjy polkanyň gurluşy berk, şonuň üçin eşikler gaty agyr ýa-da gaty agyr bolsa titremek ýa-da ýykylmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Maşgalanyň eşiklerine çydap bilýär.3. Iki ganat dizaýny two Iki goşmak bilen ...

 • Clothes Dryer Winged Folding Racks

  Egin-eşik guradyjy ganatly eplenýän gaplar

  Önümiň jikme-jigi 1. Bu mata guradyjy rafyň umumy meýdany 15m.2. Bu eplenýän mata guradyjy raf, saklamak üçin aňsat bukulýar.3. Ygtybarly we ýönekeý gulplama mehanizmi.4. Material: ABS + PP + Poroşok polat 5. Düzülip bilinýän beýiklik Açyk ululygy: 127 * 58 * 56 sm, 102 * 58 * 64sm eplenýän ululygy: 84 * 58.5 * 9 sm Agramy: 3kgs Polat sim: D3.5mm Polat turbasy: D12mm Programma

 • Folding Tower Clothes Airer

  Eplenýän diňiň eşikleri

  Önümiň jikme-jigi Aýratynlyk: eplenýän dizaýn, ulanylmadyk wagty yza çekilýär, üçünji ýer üçin has köp ýer tygşytlaň Üçünji häsiýetli: Düwürtikli we berk ok, dördünji häsiýetli: Polat turba we plastmassa P ...

Önümleri maslahat beriň

HABARLAR

 • Balkonsyz eşikleri nädip guratmaly?

  Geýimleri guratmak öý durmuşynyň zerur bölegi.Her maşgalanyň eşik ýuwlandan soň guradyş usuly bar, ýöne maşgalalaryň köpüsi muny balkonda etmegi saýlaýarlar.Şeýle-de bolsa, balkasyz maşgalalar üçin ...

 • Egin-eşigimizi çalt we aňsat guradyň ...

  Egin-eşikleriňizi çalt we aňsatlyk bilen guradyň, iň oňat öwrümli ýuwujy çyzyklary saýlamak bilen ýüzbe-ýüz bolalyň, hiç kim ýuwulmagyny asmagy halamaýar.Tumbleöne ýykylan guradyjylar gaty gowy ...

 • Yza çekilýän geýim satuwy

  ✅ Lightagty we ykjam - Maşgalaňyz üçin ýeňil göçme eşik çyzgysy.Kir ýuwulýan jaýlary içerde we daşarda guradyp bilersiňiz.Myhmanhanalar, Patio, balkon, hammam, duş, paluba, kemping we başgalar üçin ajaýyp ...

 • Oorapyk / açyk sazlanyp bilinýän geýim geýimi

  Oorapyk / açyk sazlanyp bilinýän geýim geýiminiň giňişligini tygşytlamak: Yza çekip bolýan we sazlap boljak çyzyk minimal ýer talap edýär, ýöne guratmak üçin sahy ölçegli çyzyk hödürleýär (jemi 84 dýuým);Parf ...

 • Howany guratýan eşikler üçin bukulýan kir ýuwulýan gap

  Energiýany tygşytlamak we ýumşak guratmak üçin eşikleri guratmak üçin eşik, otagyňyzdan otaga geçmek aňsat, ýöne ýeňil polatdan ýasalýar;32 funt sterlinge çenli goldaýar Accordion ...